ترجمه مقاله پیش بینی سود (PDF کامل )

چکیده:

پیش بینی سود هر سهم (EPS) مشکل اساسی در صنعت مالی است.انواع مختلف تکنولوژی داده کاوی بطور گسترده در محاسبات امور مالی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این کار تحقیقاتی پیش بینی EPS آتی با توجه به مقادیر قبلی و از طریق استفاده از فن آوری داده کاوی بوده، که در نتیجه آن برای تصمیم کیرندگان ،  سند یا مرجعی جهت استراتژیهای اقتصادی و فعالیتهای کسب و کار مهیا می نماید. ما سه مدل LR ، RBF ، و MLP برای  مشکل رگرسیون ارائه کردیم. آزمایش های ما با این مدل بر روی مجموعه داده های واقعی ارائه شده توسط یک شرکت نرم افزاری انجام شد. ارزیابی عملکرد براساس ضریب همبستگی و میانگین مربع خطای ریشه ، بود. این الگوریتم با داده هایی از شش شرکت مختلف اعتبار سنجی شد. تفاوتهایی در بین مدل ها مشاهده شده است. در بیشتر موارد، رگرسیون خطی و پرسپترون چندلایه به طور موثر قادر به پیش بینی EPS آتی هستند. اما برای داده های غیرخطی با اهمیت مدل MPL عملکرد بهتری را ارائه می دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *