تعریف تعارض

آشنایی با مفهوم تعارض و مذاکره (کامل PDF)

´تعارض فرآیندی عادی در سازمان است و هنگامی آغاز می شود که فردی تصور کند که فرد دیگری با رفتارهای خاص، بر چیزی که قصد و هدف او می باشد تأثیر منفی می گذارد . (دان هلریگل)

´حالات، ارزش ها و سبک و روش برخورد فرد نقش مهمی در ایجاد تعارض و هدایت آن در مسیر مثبت و سودمند و یا بالعکس در جهت منفی و مخرب ایفاء می کند . (چارلی اولکت )

´تعارض وقتی به وجود می آید که دو نیروی متعارض در رابطه با موضوعی دارای منافع متقابل و یا مشترک باشند . ( ریچارد هیوز )

´فراگردی است که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است . (والنز ، 1995)

´وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر درباره ی موضوع های اساسی مربوط به سازمان یا با هم توافق ندارند و یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان میدهند . (شرمرهورن و دیگر همکاران ، 1994)

´عدم توافق ، مخالفت یا کشمکش میان دو یا چند نفر یا گروه اشاره دارد . (کابانوف ، 1985)

´تعارض فرایندی که در آن نوعی تلاش آگاهانه بوسیله «الف» انجام می گیرد تا تلاش های ب را خنثی کند،البته از طریق سد کردن راه او ،که در نتیجه «ب» در مسیر نیل به هدف خود مستاصل می شود .یا اینکه الف بدان وسیله بر میزان منافع خود می افزاید . (استفان رابینز)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *