نرم افزارهای پایه مالی

 1. نرم افزار حسابداری مالی

  شرح سیستم
  نرم افزار حسابداری مالی بعنوان ماخذ اصلی در نظام مالی محسوب می گردد. و فرایندهای مرتبط با صدور اسناد مالی را تحت کنترل دارد.

  فرایندهای تحت کنترل نرم افزار

  • فرایند صدور، کنترل و تایید اسناد از سایر نرم افزارهای مالی
  • فرایند صدور، کنترل و تایید اسناد دستی
  • فرایند صدور، کنترل و تایید آگهی بدهکار و بستانکار
  • فرایند تسهیم هزینه های مشترک
  • فرایند افتتاح حساب های مالی
  • فرایند بستن حساب های موقت و دائم

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • تعریف حساب های مالی در 7 سطح شامل گروه حساب، حساب کل، حساب معین، و 4 سطح تفصیلی.
  • وجود یک سطح حساب مستقل جهت کنترل بودجه.
  • وجود یک سطح حساب مستقل جهت کنترل فعالیت ها.
  • وجود امکانات ویژه ارزی و محاسبه تسعیر ارز توسط نرم افزار.
  • وجود امکانات ویژه جهت حسابداری شعب.
  • امکان گروه بندی تفصیلی ها و ارائه گزارش بر اساس آن.
  • امکان گروه بندی حساب ها بصورت ترکیبی و ارائه گزارش بر اساس آن.
  • امکان تعریف الگوی کدینگ جهت حساب های تفصیلی.
  • صدور اسناد موقت از زیر سیستم ها بصورت اتومات و امکان تعریف الگوهای متنوع سند گیری جهت تسهیل فرایند تایید، طبقه بندی و بایگانی اسناد موقت.
  • ابزارهای بستن حساب ها، صدور اعلامیه بدهکار و بستانکار، تهاتر حساب ها، آنالیز حساب.
  • امکان پیوست دیجیتال و مشاهده ضمائم دیجیتال اسناد اخذ شده از سایر نرم افزارها
  • ارائه گزارش های متنوع مالی بهمراه ابزار مرور در تمامی گزارشات.
  • ابزار تسهیم هزینه های مشترک به سایر مراکز هزینه
  • ابزارها و گزارش های لازم برای تحریر دفاتر قانونی.
 2. مدیریت موجودی کالا

  شرح سیستم

  نرم افزار مدیریت موجودی کالا عملیات شناسایی، دریافت، انبارش، تحویل کالا و سایر فرایندهای مرتبط با انبارش در سازمان را تحت کنترل دارد. این نرم افزار علاوه برکنترل های مقداری کالا، شامل بخش حسابداری انبار نیز می باشد.

  فرایندهای تحت کنترل نرم افزار

  • فرایند شناسایی، طبقه بندی و کدینگ کالا
  • فرایند دریافت کالا
  • فرایند تحویل کالا
  • فرایند خروج کالا از شرکت بصورت دائمی و موقت
  • فرایند مدیریت موجودی و انبارش کالا
  • فرایند مصرف مستقیم کالا
  • فرایند حسابداری انبار

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • امکان شناسایی و طبقه بندی کالاها و ارائه گزارشات متنوع براساس آن
  • امکان تعیین مشخصات فنی و کیفی هر طبقه کالا و ارائه گزارشات متنوع براساس آن
  • امکان شناسایی و گروه بندی انبارهای مختلف و ارائه گزارشات متنوع براساس آن
  • امکان تعریف الگوی کدینگ کالا براساس نیاز سازمان
  • امکان تعریف انبارهای قرنطینه و ابزارهای ویژه انبار قرنطینه و کنترل کیفی
  • امکان ثبت برگه های درخواست در سیستم انبار (درخواست خرید، درخواست کالا از انبار، درخواست رسید کالا، درخواست برگشت به خرید، درخواست برگشت به انبار و درخواست انتقال بین انبار)
  • امکان ثبت و کنترل برگه خروج کالا از شرکت و بازگشت آن
  • امکان ثبت اطلاعات تکمیلی بصورت پارامتریک در برگه های عملیاتی براساس نیاز سازمان
  • مدیریت انبار گردانی و صدور برگه های مربوطه
  • محاسبات حسابداری انبارها به یکی روش های فایفو، لایفو، میانگین موزون و ارزش ویژه
  • امکان ریالی کردن برگه های انبار به روش نرخ استاندارد
  • ارتباط کامل سیستمی بین برگه های مرتبط در نرم افزار انبار
  • ارتباط کامل سیستمی بین برگه های مرتبط نرم افزار انبار با نرم افزارهای فروش، نقد و بانک و مالی
 3. مدیریت وجوه نقد

  شرح سیستم

  نرم افزار مدیریت وجوه نقد وظیفه کنترل و ثبت عملیات وجوه نقد، اسناد بانکی، اسناد انتظامی، ضمانت نامه های بانکی، سپرده های بانکی و تسهیلات دریافتی را برعهده دارد و ارتباط این عملیات را با موجودی نقدی و بودجه نقدی سازمان را برقرار می کند.

  فرایند های تحت کنترل نرم افزار

  • فرایند دریافت وجوه نقد و اسناد
  • فرایند پرداخت وجوه نقد و اسناد
  • فرایند دریافت اسناد انتظامی و پیگیری استرداد آن
  • فرایند پرداخت اسناد انتظامی و پیگیری عودت آن
  • مدیریت تسهیلات دریافتی
  • مدیریت وجوه نقد
  • مدیریت بودجه نقدی
  • مدیریت سپرده ها و ضمانت نامه

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • شناسایی انواع حساب های بانکی و حساب های پشتیبان
  • ثبت اتوماتیک گردش های متقابل حساب های پشتیبان و جاری
  • کنترل موجودی نقد به تفکیک هر حساب بانکی
  • کنترل شماره سریال اسناد
  • امکان ثبت برگه های عملیاتی دریافت و پرداخت صندوق، تنخواه، نقد بانک، اسناد، گردش اسناد دریافتنی و پرداختنی، دریافت و پرداخت اسناد تضمینی، و گردش اسناد تضمینی
  • امکان ثبت برگه های درخواست وجه و دستور پرداخت
  • امکان مدیریت مکانیسم تحویل چک
  • ابزار طراحی چاپ چک و چاپ برگه های واگذاری اسناد به بانک
  • امکان مدیریت اعتبارات دریافتی
  • امکان مدیریت تسهیلات دریافتی
  • امکان ثبت و کنترل بودجه نقدی مصوب سازمان
  • ابزار مسدودی حساب بانکی، رزرو اسناد، و صورت مغایرت بانکی
  • ارتباط کامل سیستمی بین برگه های مرتبط در نرم افزار نقد و بانک
  • ارتباط کامل سیستمی بین برگه های مرتبط نرم افزار نقد و بانک با نرم افزارهای انبار، فروش و مالی
 4. فروش و حسابداری فروش

  شرح سیستم

  این نرم افزار وظیفه مدیریت فرایند فروش کالا و خدمات از مرحله ثبت سفارش تا صدور فاکتور را برعهده دارد. سایر فرایندهای مرتبط مانند اعتبار سنجی، اعلام قیمت، اعطای تخفیف، اصلاح مبلغ فروش، برگشت از فروش، پیگیری مطالبات فروش و کنترل بودجه فروش نیز توسط این نرم افزار مدیریت می گردد.

  فرایند های تحت کنترل نرم افزار

  • فرایند شناسایی، طبقه بندی و اعتبار سنجی مشتریان
  • فرایند ثبت سفارش و فروش
  • فرایند برگشت از فروش
  • فرایند اعطای تخفیف و اصلاح نرخ فروش
  • فرایند کنترل فروش با بودجه فروش

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • امکان تعریف انواع تخفیف بصورت ساده، ترکیبی، پلکانی، تاریخ تسویه و براساس فرمول خاص
  • امکان طبقه بندی مشتریان و ارائه گزارشات به تفکیک آن
  • امکان طبقه بندی کالاها و خدمات قابل فروش از دیدگاه فروش و ارائه گزارشات به تفکیک آن
  • امکان تخصیص اشانتیون و جایزه
  • امکان تعریف کسورات و اضافات جهت فاکتورهای فروش
  • امکان تعریف انواع مصوبات فروش
  • امکان تعریف انواع طرح های فروش بصورت عمومی، کالاهای خاص، مشتریان خاص و …
  • امکان ثبت قرارداد های فروش و ارائه گزارشات مرتبط با آن
  • امکان ثبت برگهای ثبت سفارش، پیش فاکتور، فاکتور، متمم فروش و برگشت از فروش
  • امکان شناسایی بازاریاب و محاسبه سهم بازاریاب
  • امکان تخصیص تاریخ تسویه فاکتور و برقراری ارتباط دیتابیسی بین فاکتور فروش و فرایند دریافت در سیستم نقد وبانک و ارائه گزارشات از وضعیت تسویه، تاخیر و تجزیه سنی مشتریان
  • امکان تخصیص تخفیفات خارج از فاکتور بصورت آگهی بستانکار
  • امکان ثبت بودجه مصوب فروش و ارائه گزارشات انحراف فروش با بودجه
  • ارائه گزارشات متنوع فروش براساس موقعیت جغرافیایی (استان و شهر)
  • ارائه گزارشات مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی
  • ارائه گزارشات متنوع از سیستم فروش و گزارشات ترکیبی بین سیستم فروش با انبار و سیستم فروش با نقد و بانک
 5. حقوق دستمزد و پرسنلی

  شرح سیستم

  این نرم افزار وظیفه ثبت اطلاعات پرسنلی، احکام کارگزینی و محاسبه حقوق و دستمزد، مالیات و بیمه حقوق را برعهده دارد. دراین نرم افزار با توجه به تغییرات گسترده در نظام پرداخت حقوق در ایران، سعی شده است تا حد ممکن به صورت پارامتریک و قابل انعطاف طراحی شود.

  فرایند های تحت کنترل نرم افزار:

  • فرایند ثبت اطلاعات پرسنلی
  • فرایند محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد
  • فرایند محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • محاسبات حقوق و دستمزد و تهیه گزارش های متعارف مورد نیاز
  • محاسبات عیدی پاداش
  • محاسبات تسویه حساب کارکنان
  • کنترل کارکرد کارکنان (کارکرد، مرخصی ها، تاخیرها، غیبت ها و…)
  • کنترل وام ها و کسورات
  • طراحی پارامتریک جهت انطباق با تغییرات نظام پرداخت حقوق
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات پرسنلی کارکنان و ایجاد پرونده دیجیتال از اطلاعات
  • امکان صدور قرارداد های کارکنان
  • امکان صدور احکام کارگزینی
  • امکان جابجایی پرسنل بین مراکز هزینه در بین ماه بدون تغییر در حکم کارگزینی
  • امکان جابجایی پرسنل بین کارگاه های بیمه در بین ماه بدون نیاز به تغییر در مبانی و احکام کارگزینی
  • امکان هزینه یابی
  • ارتباط با دستگاه های کارت ساعت
  • امکان طراحی سند حسابداری بصورت منعطف و پارامتریک و با سهولت
 6. مدیریت اموال

  شرح سیستم

  این نرم افزار وظیفه شناسایی و طبقه بندی و مدیریت اموال و دارایی های ثابت در سازمان را  برعهده دارد. سایر فرایند های مرتبط با دارایی های ثابت مانند محاسبه استهلاک، تجدید ارزیابی، بیمه اموال، تعمیر و نگهداری و همچنین فرایند جمع داری اموال تحت کنترل این نرم افزار می باشد.

  فرایند های تحت کنترل نرم افزار:

  • فرایند شناسایی و طبقه بندی اموال
  • فرایند خرید اموال
  • فرایند خروج اموال (فروش / اسقاط)
  • فرایند جمع داری اموال
  • فرایند تعمیر اموال
  • فرایند بیمه اموال
  • فرایند تجدید ارزیابی اموال
  • فرایند شناسایی هزینه استهلاک

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • امکان طبقه بندی اموال و ارائه گزارشات متنوع براساس آن
  • امکان تعریف الگوی کدینگ اموال و ایجاد اتومات کد اموال
  • امکان ثبت اطلاعات تکمیلی دارائیها بصورت پارامتریک و بر اساس نیاز سازمان
  • امکان طبقه بندی محل های استقرار اموال و ارائه گزارشات متنوع براساس آن
  • امکان ثبت خرید اموال در سیستم و برقراری ارتباط بین سیستم اموال و سیستم انبار
  • امکان ثبت تغییرات ارزش اموال
  • امکان ثبت و اعمال محاسبات مرتبط با تجدید ارزیابی اموال
  • امکان ثبت اطلاعات تعمیرات اموال
  • امکان ثبت اطلاعات نقل و انتقال اموال در داخل سازمان (جمع داری)
  • امکان ثبت اطلاعات فروش و اسقاط اموال
  • امکان محاسبات استهلاک در بازه زمانی مورد نظر
 7. کارتابل مالی

  شرح سیستم

  این نرم افزار به عنوان یک موتور گردش کار در کل مجموعه نرم افزارهای پارت و بصورت تحت وب طراحی شده است. قابلیت انعطاف و انطباق این سیستم با فرایندهای جاری در سازمان، آن را به عنوان ابزاری کار در راستای استقرار نظام اتوماسیون اداری مالی در سازمان به کار می گیرد. در این سیستم با تعریف چرخه گردش اطلاعات، امکان ارجاع مکانیزه برگه ها بین بخش های مختلف سازمان با رویکرد به نظام گردش بدون کاغذ (PaperLess) فراهم می گردد. همچنین این نرم افزار شامل ابزارهای جانبی مانند ارسال پیام، اطلاعیه، تقویم کاری و سیستم یادآوری می باشد.

  ویژگی های بارز و امکانات سیستم :

  • طراحی یکپارچه با زیر سیستم مدیریت گردش کار
  • مدیریت دسترسی کاربران به کارتابل
  • نگهداری اطلاعات تکمیلی در هنگام ارجاع نامه ها (زمان دریافت، زمان پاسخ، شرح و…)
  • امکان ارجاع نامه ها به دوصورت خودکار ( با استفاده از زیر سیستم مدیریت گردش کار ) و مستقیم (توسط کاربر )
  • امکان پیگیری کلیه ارجاعات از زمان ثبت نامه تا این مرحله.
  • گزارش از متن نامه به همراه کلیه پی نوشت ها.
  • امکان اتمام نامه در هر مرحله از ارجاع.
  • سیستم پیام هوشمند برای دریافت ارجاع، پیام و زمان یادآوری.
  • امکان تعریف چارت سازمانی به صورت nسطحی.
  • امکان تعریف فرایند برای سیستم ها به صورت مجزا.
  • امکان تعریف و یا تغییر اولویت افراد در هر مرحله.
  • قابلیت تعریف فرایندهای عملیاتی مختلف
  • امکان تعریف جانشین برای کاربران
  • مشاهده فرم های ارجاع شده به هرکاربر
  • مشاهده فرم های ارسال شده توسط هر کاربر
  • مدیریت زمان توقف اطلاعات در قسمت های مختلف 
 8. نرم افزار بهای تمام شده

  شرح سیستم

  این نرم افزار بعنوان یکی از مهمترین نرم افزارهای مجموعه حسابداری مدیریت می باشد، که با تحلیل اطلاعات مالی و تولید، بهای تمام شده کالای تولید شده و فروش شده محاسبه می نماید.

  روش اجرا :

  استقرار سیستم بهای تمام شده طی فازهای عملیاتی زیر اجرا می گردد:

  • فاز صفر: مرحله شناخت
  • فاز اول: مرحله تهیه طرح مفهومی بهای تمام شده
  • فاز دوم: طراحی و پیاده سازی نرم افزار بهای تمام شده
  • فاز سوم: مرحله اجرای نظام بهای تمام شده برای یک دوره عملیاتی

  مزایای اجرای طرح :

  • انجام تمام مراحل – از مرحله طراحی نظام تا پایان استقرار – توسط یک تیم
  • عدم نیاز به تغییر نرم افزارهای پایه مالی و نرم افزارهای مهندسی محصول و مدیریت کارخانه
  • کاهش چشمگیر زمان استقرار نظام بهای تمام شده
  • حداکثر انطباق بین نیازها و امکانات سازمان با نظام بهای تمام شده و نرم افزار بهای تمام شده.
  • آمادگی تیم مجری جهت اثبات صحت انجام کار جهت بازرس قانونی و حسابرس شرکت
  • کاهش چشمگیر هزینه های کارفرما که شامل:
  • حذف هزینه خرید و استقرار نرم افزارهای جدید حوزه مالی، مهندسی و مدیریت کارخانه
  • کاهش هزینه ناشی از کاهش زمان استقرار نرم افزار
  • کاهش هزینه ریسک پروژه با توجه به حضور تیم مجری پروژه در تمامی مراحل اجرای طرح

  پاره ای از امکانات سیستم بهای تمام شده :

  • امکان محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده، آماده فروش و فروش شده
  • امکان هزینه یابی به روش های مرحله ای / سفارش کار
  • امکان محاسبه بهای تمام شده واقعی / استاندارد / نرمال
  • امکان محاسبه بهای تمام شده به روش جذبی / مستقیم و محاسبه نقطه سر به سر
  • امکان محاسبه بهای تمام شده جهت محصول مشترک و محصول فرعی
  • امکان تسهیم هزینه های اداری، عمومی و فروش محصولات (محاسبه بهای اقتصادی کالا)
  • امکان بر قراری ارتباط با بانک اطلاعاتی نرم افزارهای حوزه عملیات مالی و کارخانه
  • امکان برآورد بهای آتی محصولات
  • گزارشات و نمودارهای متنوع کاربری، مدیریتی
  • صدور سند حسابداری بهای تمام شده
 9. پخش و توزیع مویرگی (سرد و گرم)
 10. سیستم آندروید پخش و توزیع