انواع ماژول های سیستم های پایه

 نام نرم افزار نام ماژول  نوع ماژول
 حسابداری مالی  حسابداری مالی ریالی  اصلی
 حسابداری مالی ارزی  تکمیلی
خزانه داری مدیریت دریافت و پرداخت وجوه و اسناد - ریالی  اصلی
مدیریت دریافت و پرداخت وجوه و اسناد - ارزی  تکمیلی
مدیریت تسهیلات دریافتی  تکمیلی
مدیریت سپرده ها و ضمانت نامه ها  تکمیلی
مدیریت موجودی مواد و کالا مدیریت موجودی مقداری کالا  اصلی
حسابداری انبار – ریالی  اصلی
 حسابداری انبار - ارزی  تکمیلی
فروش و حسابداری فروش حسابداری فروش کالا - ریالی  اصلی
حسابداری فروش کالا - ارزی  تکمیلی
ثبت سفارش مشتریان  تکمیلی
قراردادهای فروش  تکمیلی
 پخش و توزیع کالا  تکمیلی
مدیریت اموال و داراییهای ثابت  حسابداری اموال  اصلی
 جمع داری اموال  تکمیلی
 کارگزینی و پرسنلی  کارگزینی و پرسنلی  اصلی
 حقوق و دستمزد  حقوق و دستمزد طبق قانون کار و تامین اجتماعی  اصلی
 خرید و تدارکات داخلی  تدارکات و خرید  اصلی
 ارزیابی مشتریان  تکمیلی
بازرگانی خارجی  مدیریت سفارشات خارجی (واردات)  اصلی
 مدیریت فروش خارجی (صادرات)  اصلی
 توزیع و پخش خارج از کشور ‏  تکمیلی